Friday, October 14, 2011

Apakah klasifikasi pengajaran dan pembelajaran?


Apakah Klasifikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran?
1.      Strategi Pemusatan Guru
2.      Strategi Pemusatan Murid
3.      Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU?
·         Guru memainkan peranan penting
·         Komunikasi sehala. Guru banyak bercakap.
·         Kepimpinan guru secara autokratik
·         Pencapaian objektif guru diutamakan
·         Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi.
·         Penyampaian fakta secara menghafal. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal.
·         Interaksi di antara murid adalah pasif.
·         Kaedah keseluruhan kelas.
·         Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif.
·         Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, kumpulan/pasukan, bercerita, keseluruhan kelas.


APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID?
·         Murid memainkan peranan penting
·         Komunikasi dua hala. Guru menyoal/membimbing.
·         Kepimpinan guru secara demokratik. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat,
·         objektif pencapaian murid diutamakan
·         perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang ( j.e.r.i.)
·         Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid.
·         Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna, memahami & membuat kesimpulan,
·         Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama, bertolak ansur, tolong-menolong)
·         Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk,
·         Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif.
·         Kaedah & Teknik – projek, inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalanan, penyelesaian masalah, simulasi, main peranan, sumbangsaran, kumpulan kecil dan sebagainya.

APAKAH CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN?
·         Bahan pelajaran memainkan peranan penting.Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.
·         Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran
·         Kecekapan/kemahiran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran diutamakan
·         Penekanan kepada jasmani, rohani, dan kognitif. Murid dilatih dalam kemahiran, kefahaman dan berdikari.
·         Pengajaran bermakna, menarik dan berkesan.
·         Peluang interaksi antara muid banyak. Sifat social yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji, projek, perbincangan dsb.
·         Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran
·         Kaedah & Teknik – komputer, bahan cetak, modul, buku teks, buku rujukan, kamus, perakam pita, carta, peta, geraf, spesimen, slaid, video, televisyen, projektor,  dan sebagainya.No comments:

Post a Comment