Tuesday, November 1, 2011

Penggunaan alat membantu mengajar dapat menjadikan P&P Matematik lebih berkesan

darab

tolak

tolak

tambah

Mengenal 1 hingga 20 (latihan)

Marilah mengira (count on in 100)

Marilah mengira ( count on in 5)

Marilah mengira ( count on in 2)

Membaca nombor

Sb1641
View more presentations from chioumei
Marilah membaca nombor.
counting
View more documents from chioumei
Marilah mengira....

ujian diagnostik NUMERASI